http://www.robocup.dtu.dk/konkurrencen/tidligere-aars-dtu-robocup
20 OKTOBER 2019